Печат.

Печатните рекламни материали са фактор, който е от изключителна важност, при положение, че имате намерението да покажете на света кои сте, каква дейност развивате, с какво търгувате, какво произвеждате и предлагате.

Печатът на рекламни материали е широко понятие, което включва от печат на визитки, сувенири до широкоформатен печат върху фолио. Независимо от големината на рекламния продукт, това е инвестиция, неразделна част от всеки бизнес, който има за цел да се развива и печели нови клиенти.

Печатната реклама, от най-малката, до най-голямата като размер, е Вашият партньор, който говори, убеждава и продава вместо Вас. Печатните рекламни материали увеличават продажбите и печелят нови клиенти и това е факт, доказан многократно в практиката.

Можете да разчитате на рекламна агенция ВИП Реклама за Вашите рекламни материали - от идеята до създаването на краен продукт.

При печата върху фолио обикновено става въпрос за широкоформатен печат, изпълнен на машина с мастила. При този вид печатна реклама няма граници за размери, защото могат да бъдат застъпвани различни ленти отпечатано фолио и с множество ленти да се постигне желана визия, като понякога рекламата достига до стотици метри. Широкоформатният печат е търсен ефект, тъй като големите рекламни приложения винаги са впечатляващи. Изготвеният от нас проект ще вдъхне доверие във Вашите клиенти и партньори. В зависимост от размера и рекламния носител се избира и вида на мастилото.

Цената за печат винаги е на база квадратен метър при този вид рекламен продукт. Обикновено се добавя прозрачен вид фолио, така наречения ламинат, който защитава изображението от механични въздействия и избледняване на цветовете от слънчевата светлина.

Фирма ВИП Реклама се занимава и с печат на визитки и глави на календари, както и цялостно обслужване за новогодишни рекламни материали на фирми и лица.

Визитката сама по себе си е парче картон с отпечатан текст. Но реално, тя е личната реклама, чрез която се осъществяват бизнес контакти. Чрез визитната си картичка, Вие може да разчитате във всеки момент на рекламата си. Ако придружавате всяка п